català  |  castellano  |  english
TechnoSperm
recerca


Línies de recerca

Tècniques de reproducció assistida

Les tècniques de reproducció assistida en porcí, com l'obtenció d'oòcits i d'esperma, la fecundació in vitro, la fecundació assistida, la manipulació embrionària, la clonació, la vitrificació embrionària, la transferència embrionària, el sexatge de semen o d'embrions etc., estan en diferents fases d'evolució metodològica. Els resultats de les investigacions són prometedors, i en un futur no massa llunyà llur aplicació pràctica impulsarà un canvi molt important en la gestió de les explotacions de selecció i multiplicació porcina.
Així, per exemple, la vitrificació embrionària és un mètode de conservació indefinida d'embrions que en porcí es porta a terme en la fase de mòrula o blastocist. Es tracta d'una tècnica, que si bé en d'altres espècies és utilitzada rutinàriament, en l'espècie porcina requereix una millora metodològica en els protocols de vitrificació i en els de transferència embrionària. Quan en un termini breu es resolguin els problemes tècnics, la vitrificació i posteriorment la transferència embrionària, seran pràctiques habituals per a totes les empreses de selecció i multiplicació porcina. La vitrificació embrionària comportarà, a més, menys cost i més seguretat sanitària en el transport comunitari i extracomunitari d'animals.

Finalment, tant el sexatge de semen com el sexatge d'embrions son dues tècniques que revolucionaran la selecció, la multiplicació i la producció porcina. El sexatge de semen va obtenint, a poc a poc, avenços significatius després d'haver adaptat l'efecte 'Sorting' de la citometria de flux a les dotacions cromosòmiques X i Y dels espermatozoides. 
Tecnio - Be tech. Be competitive       Parc Científic i Tecnològic - Universitat de Girona       Universitat de Girona© TechnoSperm 2007 · info@technosperm.com · web: Meddia