català  |  castellano  |  english
TechnoSperm
persones


Organigrama

Cognoms, Nom i Càrrec Categoria Telèfon Correu electrònic
Marc Yeste
Co-Director
Cap d'Àrea
Investigador Ramón y Cajal (0034) 972419514 marc.yeste@udg.edu
Sergi Bonet
Co-Director
Cap d'Àrea
Catedràtic d'Universitat (0034) 972419514 sergi.bonet@udg.edu
Estela Garcia
Cap de Laboratori
Investigadora contractada (0034) 972419514 estela.garcia@udg.edu
Mailo Briz
Criopreservació espermàtica
Professora Titular d'Universitat (0034) 972418366 mailo.briz@udg.edu
Elisabeth Pinart
Criopreservació espermàtica
Professora Titular d'Universitat (0034) 972419514 elisabeth.pinart@udg.edu
Eva Bussalleu
Control sanitari del semen
Professora Agregada (0034) 972418366 eva.bussalleu@udg.edu
Roser Morató
Reproducció Assistida
Professora Associada (0034) 972419514 roser.morato@udg.edu
Isabel Casas
Criopreservació espermàtica
Professora Associada (0034) 972419514 isabel.casas@udg.edu
Míriam Castillo
Reproducció Assistida
Professora Associada (0034) 972419514 miriam.castillo@udg.edu
Ariadna Delgado Bermúdez
Biologia Molecular
Programa BTI
Sara Gómez
Suport general
Tècnic de laboratori (0034) 972419514 sara.gomez@udg.edu


 
Tecnio - Be tech. Be competitive       Parc Científic i Tecnològic - Universitat de Girona       Universitat de Girona© TechnoSperm 2007 · info@technosperm.com · web: Meddia